Biztonsági és Egészségvédelmi Terv

A Biztonsági és egészségvédelmi tervet az E-építési naplóba kötelezően fel kell tölteni, minden esetben.

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha rendelkezésére áll az építtető által megrendelt Biztonsági és egészségvédelmi terv (BET), illetve ennek az építmény kialakítására és működtetésére vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelmények, valamint megoldások tervfejezete.

A biztonsági és egészségvédelmi terv tartalmi előírásai:

A BET-ben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket.

A BET-nek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a kivitelezés folyamán történő munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják, így különösen:

·         a létesítés pontos megnevezését, behatárolását;
·         a védőintézkedések megállapításához szükséges adatokat az építési helyszínről (terepről), az építési munkák környezetéről, különösen az építkezés területén lehetséges veszélyekről;
·         az építési területen előreláthatólag felmerülő, különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek (ezek felsorolását időbeli lefolyásuk figyelembe vételével kell elvégezni),
·         az építkezésre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az építkezésen folyó egyéb tevékenységeket;
·         a 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységekre vonatkozó, a munkavállalók és a kivitelezés környezetében lévők biztonságára és egészségére különösen nagy veszélyt jelentő munkákkal kapcsolatos intézkedéseket;
·         az egyidejű vagy egymás utáni munkavégzésből adódó kölcsönös veszélyeztetés elkerülésére, illetve minimalizálására szolgáló koordinációs, biztonsági intézkedéseket (többek között a szükséges biztonsági berendezésekre vonatkozóan);
·         azokat a munkaeszközöket, biztonsági berendezéseket, amelyeket az építési munkahelyen közösen használnak, illetve egymás rendelkezésére bocsátanak;
·         az előző felsorolásban megnevezett intézkedésekért felelős személyek megnevezését.