Épületgépészeti tervek

Épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre

Az épületgépészeti munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület valamennyi épületgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függıleges csıterv és kapcsolási vázlat szinten, de szerelési, mőhely- és gyártmánytervek nélkül. a) Az épületgépészeti tervezés elemei: aa) épületgépészeti számítások, az épületek energetikai méretezése, energiateljesítményének kiszámítása (a külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel), ab) épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel. b) Az épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza: ba) a (víz-, csatorna-, gáz-, főtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok és berendezések elrendezési és szerelési terveit, bb) az elrendezési, nyomvonal-vezetési, szerelési részletterveket, bc) méretkimutatásokat, konszignációkat, bd) mőszaki leírást az épületgépészeti hálózatok és rendszerek, berendezések írásos ismertetésével, a teljesítmény- és fogyasztási adatok (számításon alapuló) értékeivel, az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek részletes ismertetését. Az épületgépészeti számításokat a vonatkozó szabványoknak és rendeleteknek megfelelıen kell elkészíteni, archiválni. A számításokat a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza