Felmérések készítése

Felmérések készítése

A helyszíni felmérés, mind a kivitelezést megelőzően, mind pedig a kivitelezést követően fontos szerepet kaphat. A felméréssel meghatározható, a különböző munkafolyamatok pontos mennyisége, mely alapján egy költségvetés készítésével a munka kiviteli költsége pontosítható.

A kivitelezést követően szintén fontos szerepet játszik a felmérés, hiszen a kivitelező utólagos elszámolása is a felméréssel történhet meg pontosan.

Amennyiben az építési szerződésben a felek az elszámolás alapjául szolgáló elvégzett munkák mennyiségének meghatározására a felmérést tekintik rájuk kötelezőnek, az építés-szerelési munka ideje alatt folyamatosan felmérési naplót kell vezetni.

A kivitelezőnek nem kell felmérési naplót vezetnie ha:

- az elvégzett munkák mennyisége az építési napló bejegyzéseiből megállapíthatók,

 - az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel meghatározhatók,

- a tömegszámítások, keresztszelvényrajzok, és a szintezési jegyzőkönyv a felmérési adatok tartalmazzák,

- az építtető és a kivitelező előzetesen megállapodott, hogy a kivitelező lemond a többletmunkák elszámolásának érvényesítési jogáról.