Helyszíni munkabiztonsági ellenőrzés

Az épületek és létesítmények építési munkálatait általában magas kockázatú tevékenységnek tartják, ahol komoly balesetek következhetnek be. Azokon a helyszíneken, ahol több kivitelez egyszerre dolgozik, különösen összetett környezet jön létre. Több szinten kockázati tényezk merülnek fel. A helyszínen dolgozók védelme érdekében ismerni kell a kockázatokat és a kockázatok lehetséges súlyosságát. Nagyon fontos, hogy ezeket a kockázatokat proaktív módon kezeljék, így elkerüljék a baleseteket. 

Az építkezés során különösen sok munkavédelmi előírást kell betartani. Az általános munkavédelmi előírásokon túl - amit a munkavédelemről szóló XCIII. törvény tartalmaz - részletes szabályokat találhatunk az Építőipari Kiviteli Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994. (X. 10.) IKM rendeletben (Szabályzat). Az új építési törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) - az építésügy történetében először kapcsolja össze a természetes és az épített környezet - együttes, összehangolt - szabályozását. Az Országgyűlés a közelmúltban fogadta el a 2000. évi LXXX. törvényt, amely az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú egyezmény kihirdetéséről szól.

Az építőiparban betartandó munkavédelmi szabályozás speciális abban az értelemben, hogy sokkal szigorúbb előírásokat tartalmaz, mint az ipar más területére irányadó munkavédelmi előírások, így a szabályozása is sokkal részletesebb.

Építőipari kivitelezést csak az végezhet, akinek a tevékenységi körében szerepel az építési tevékenység, és akinél megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja az építés műszaki munkálatait