Kiviteli dokumentáció

Kiviteli Tervdokumentációt akkor kell készíteni.
ha
- 300 m2 összes szintterület,
- három beépített építményszint (alápincézett, földszint+tetőtér-beépítés),
- 1000 m3 bruttó térfogat,
- 7,5 m-es építménymagasság és
- 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret (falköz, oszlopköz, előre gyártott födém), illetve előre gyártott födémszerkezet esetén legfeljebb 6,6 m-es falköz, oszlopköz
felett van valamelyik feltétel, akkor kiviteli terv szükséges.
- Épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hő termelő berendezés kerül beépítésre,
- Épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele.
Az előírásokon kívül mindenképpen ajánlott kiviteli dokumentációt készíteni, ha az épület az átlagnál igényesebb vagy bonyolultabb kialakítású.
 
- A kiviteli tervvel a kivitelezők versenyeztetése leegyszerűsödik, hiszen a költségvetési kiírás birtokában az árak összehasonlíthatóak, ugyanazon műszaki tartalom mellett.
- A kivitelezésnél az ellenőrzés a csomóponti rajzok segítségével egyszerűbb kivitelezést, számon kérhető anyagbeépítéseket és megoldásokat kínál mindkét fél számára.
- Kivitelező szempontjából megnyugtató, hogy a bonyolultabb szerkezeti kialakításokat nem neki kell 

 

A kivitelezési dokumentáció munkarészei:
a) helyszínrajz,
b) egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési terv,
c) alapozási terv,
d) alaprajzok,
e) metszetrajzok,
f) tartószerkezeti terv,
g) szintáthidalók alaprajzai és metszetei,
h) csavarozott, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezető tartószerkezetek esetében tartószerkezeti csomóponti részletterv,
i) homlokzatok, nézetrajzok,
j) épületgépészeti és épületvillamossági tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz vezetékrendszerrıl, elektromos-, távközlési-, hír- és számítástechnikai hálózatokról),
 k) villámvédelmi terv,
l) üzemeléstechnológiai terv,
m) részlettervek az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének nagyléptékő rajzai, melyek az általános terveken kellıen nem ábrázolhatóak,
n) tartószerkezeti, akusztikai, energetikai, tőzvédelmi és szakági igazoló (méretezési) számítások,
o) szakáganként mőszaki leírások,
p) méret- és mennyiségkimutatások, konszignációk,
q) a beépítendı építési termékek mőszaki specifikációja,
r) részletes, minden szakágra kiterjedı tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással.