Munkavédelmi koordinátor

munkavédelmi koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben:
·         folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit,
·         közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,
·         alvállalkozók munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása,
·         a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása,
·         a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.
 
munkavédelmi koordinátorjavaslatait figyelembe kell venni.

munkavédelmi koordinátor megbízása, vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

 
A munkavállaló alkalmassága
Építéskivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik alkalmasak a munkavégzésre, vagyis akik átestek a munkaköri alkalmassági vizsgálaton. A munkavállaló alkalmassági vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.
Egyedül csak olyan személy végezhet munkát, akit erre felkészítettek, és alkalmasságáról a munkáltató meggyőződött.
Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek.
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra kell sort keríteni a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt, ha a munkavállaló fizikai munkát végez. Az időszakos alkalmassági vizsgálaton a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából.