Organizációs terv

Az organizációs elrendezési tervek jellegüket tekintve üzemtechnológiai tervek. Tartalmazzák mindazokat a célirányosan elrendezett műszaki elemeket, amelyek az építésnek mint ipari tevékenységnek a zavartalan lebonyolításához szükségesek.. A tevékenységsor időfázisaiban (beruházási javaslat, beruházási program, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, kivitelezés, ill. annak fő fázisai) eltérő részletességű organizációs elrendezési tervek készülnek.

Az organizációs tervek fajtái:

·         Organizásciós térképvázlat
·         Vázlatos organizációs elrendezési terv
·         Részletes organizációs tev
·         Generál organizációs elrendezési terv
·         Organizációs állapotterv
·         Munkafolyamatok elrendezési terve
·         Technológiai tervek

Organizációs térképvázlat (1:1000, 5000)

Áttekintő információk az építési terület földrajzi környezetéről, a projekt beruházási program elején készül, aktualizálják
·         A megközelítés lehetőségei –anyagellátás, szállítás,
·         utak, ideiglenes utak létesítésének lehetőségei,
·         vasúti kiszolgálás lehetősége,
·         anyagnyerőhelyek,
·         víz- és energiaellátás
·         víznyerési lehetőségek,
·         hálózatról,nyíltvízről, kútról
·         elektromos energia
·         kisfeszültségű,
·         középfeszültségű hálózatok

Vázlatos organizációs elrendezési terv (1:500, 1:1000)

A konkrét építési területen elhelyezendő, az építést kiszolgáló elemek elhelyezkedését ábrázoló, nagyvonalú vázlatos terv. Készítése az ajánlati dokumentáció elkészítésekor, az ajánlati ár kialakításakor az organizációs költségek megtervezéséhez szükséges.
Vázlatosan tartalmazza az építési területen
·         Az épülő létesítmény kontúrjait,
·         A szállítási utak nyomvonalát,
·         A nagygépek elhelyezését (pl. daru),
·         A segédüzemek helyét,
·         A tárolóterületeket, raktárakat és
·         A felvonulási épületeket.

Részletes organizációs terv (1:100, 1:500)

Az építési területen elhelyezkedő, az építést valamilyen módon kiszolgáló létesítmények kialakítását részletesen kidolgozva tartalmazza. A szerződéskötés után készítendő.
·         A nagygépek és kapcsolódó elemeinek pontos elhelyezkedését,
·         A segédüzemeket belső kialakításukkal,
·         A raktárakat, raktári területeket funkciójukkal megjelölve,
·         A felvonulási épületek részletes terveit,
·         Az úthálózat és a leálló rakodó sávok pontos méreteit,
·         Az energiaellátással kapcsolatos berendezések (trafó),
·         A vezetékek elhelyezésének és a térvilágítás terveit,
·         A vízellátással kapcsolatos létesítmények kialakítását, vezetékeinek nyomvonalát, a víznyerőhelyeket,
·         A felszíni vizek elvezetését,
·         A szennyvizek elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos létesítményeket.

Generál organizációs elrendezési terv: (1: 500 – 1: 1.000)

Több önálló építmény egyidejű megvalósítása esetén készül.
Pl.: vasút, alagút, völgyhíd….
Térbeli és időbeli egyeztetést biztosít az építmény megvalósításához.
      Tartalmazza:
·         A létesítmények feltüntetését,
·         Közös felvonulási létesítményeket,
·         A létesítmények kapcsolati rendszerét,

Organizációs állapottervek (fázistervek)

Az építés azon fázisaiban ábrázoljuk a területen elhelyezkedő főbb felvonulási létesítményeket, gépeket, tárolandó anyagokat amelyekben lényegesen meg kell változtatni az organizációs elrendezést. A vázlatos, vagy a részletes organizációs terv kidolgozási mélységének megfelelően.

Munkafolyamatok elrendezési terve (1:100, 1:50)

Az egyes kiemelten bonyolult munkafolyamatok esetében részletesen tartalmazza a munkafolyamatnál alkalmazott eszközöknek, anyagoknak elhelyezését, ezek mozgatását (jellemzően emelési munkák esetén készül).

Technológiai tervek:

Építési folyamatok technológiai leírása.

Az organizációs tervek időbeli aktualizálása:

A vállalkozási szerződés rögzíti az organizációs tervek havonkénti aktualizálását, a szükséges beavatkozás érdekében.