Szerződések előkészítése

Építési beruházások és egyéb kivitelezések sikeres megvalósításának, valamint az építtető és a kivitelező felek közötti értelmezési és jogviták elkerülésének elengedhetetlen feltétele a vonatkozó szerződések megfelelő előkészítése.

Az építési szerződések megléte szintén nélkülözhetetlen a Kivitelező Építési naplóba történő meghívásához.

  Azt, hogy egy építkezés, felújítás során a feleknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, elsődlegesen a kötelező jogszabályi rendelkezésekből, majd másodlagosan az általuk megkötött szerződésből derül ki. A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv. vagy 2013. évi V. tv.) szabályai akkor érvényesülnek, ha a szerződés valamilyen kérdést nem rendezett. Fontos felhívni a figyelmet a Kivitelezési kódexre (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre), amely a kivitelezési szerződés formájával és tartalmával kapcsolatosan is kötelező szabályokat állapít meg, vagyis ezen szabályokkal ellentétes megállapodást a felek nem is köthetnek. Az építési szerződés jogszabályi elnevezése – az új Ptk-val – 2014. március 15. napjától változott kivitelezési szerződésre.