Tűzvédelem

Magyarország Európai Uniós csatlakozása szükségszerű változásokat hozott az építőiparban, és azon belül a tűzvédelemben is. Magyarország a jogharmonizáció során különös figyelmet fordított és fordít az új megközelítésű irányelvek átvételére. 1997-től kezdődően már az irányelvek többségét bevezettük. Ezen irányelvek átvétele az egyes minisztériumok által meghozott rendeletek formájában történik.

Az Építési törvény 31. § (2) bekezdésének c)-i) pontjaiban felsoroltalapvető követelmények, amelyeket az épületek esetében ki kell elégíteni, azonos az Építési Termék Irányelv I. mellékletében megadott alapvető követelményekkel:

 • a mechanikai ellenállás és stabilitás,
 • a tűzbiztonság,
 • a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
 • a használati biztonság,
 • a zaj és rezgés elleni védelem,
 • az energiatakarékosság és hővédelem,
 • az életvédelem és katasztrófavédelem követelményei.

Az Építési törvény 41. §-ában foglaltak szerint építési célra anyagot, készterméket csak külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással lehet forgalomba hozni, vagy beépíteni. A megfelelőség igazolás olyan dokumentáció, amely megerősíti, hogy az építési termék a tervezett felhasználásra alkalmas, vagyis kielégíti a rá vonatkozó

 • honosított harmonizált európai szabványban, vagy
 • európai műszaki engedélyben,
 • ezek hiányában egyéb nemzeti műszaki specifikációban (nemzeti szabványban vagy építőipari műszaki engedélyben), valamint
 • egyedi (nem sorozatgyártott) termék esetén a gyártási tervdokumentációban előírt követelményeket.

tűzvédelem - munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei

tűzvédelem kivétel nélkül minden munkáltatót érint. Jogszabályi előírásnak megfelelően már egy fő munkavállaló foglalkoztatása esetén gondoskodni kell megfelelő tűzvédelemkialakításáról. 

A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása. Ez a tűzvédelem alapja. Magyarországon a tűzvédelem az OTSZ szerint meghatározott öt tűzveszélyességi osztályra épül. A tűzveszélyességi osztályba sorolást a Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni.