Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzatot abban az esetben kell készíteni, ha a dolgozói összlétszám a 6 főt eléri; a munkafolyamat, vagy az épület "A", azaz fokozottan tűz-és robbanásveszélyes tűzveszélyességi kategóriába tartozik; szálláskiadással foglalkozik; a munkahely befogadóképessége 50 főnél nagyobb. 

Munkáltató további tűzvédelmi kötelességei:
·         Tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek beszerzése, folyamatos üzemeltetése, időszakos ellenőrzéseik, felülvizsgálataik elvégzése.
·         Biztosítania és segédkeznie kell a tűzoltóságnak a helyszíni tűzoltási gyakorlatok megtartásában.
·         Tűzesetek elkerülésének érdekében mindent meg kell tennie a jogszabályban előírtak szerint.
·         Egyéb jogszabályok szerint csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező alkalmazottat foglalkoztathat bizonyos munkafolyamatoknál.
·         Ki kell alakítania a tűzvédelem stratégiáját cégénél, vállalkozásánál.

tűzvédelem alapvető előírásainak betartásával emberi élet, vagyon menthető meg. Ezért kiemelkedően fontos a tűzvédelem. Fontos szempont, hogy a tűzvédelem szabályainak betartását ellenőrző hatóságok súlyos szabályszegés esetén, akár 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelem bírságot is kiszabhatnak! Ezért kiemelten ajánljuk minden munkáltató részére a tűzvédelem minden előírásának betartását, a kötelezettségek teljesítését.