Tűzvédelmi terv

Tűzjelző rendszer tervezése, engedélyeztetés

A tűzjelző berendezés létesítését és használatbavételét külön hatósági eljárás keretében kell az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósággal lefolytatni. Az OTSZ 136. § (3) bekezdése szerint a tűzjelző berendezés létesítéséhez, valamint a meglévő rendszer átalakításához tervdokumentációt kell készíteni, melyet az OTSZ 14. mellékletében felsorolt esetekben a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. A tervdokumentáció készítéséhez érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tűzjelző berendezés tervezői (TUJ) jogosultsággal kell rendelkezni. 

Miért érdemes a tervezést jó szakemberre bízni?

A tűzjelző rendszer tervezése könnyű dolognak tűnhet, mert ha mindenhova rajzolunk jó sok érzékelő és mindent tűzálló kábellel tervezünk akkor biztos engedélyezik, és biztos működni fog. Az engedélyező hatóság a terv elbírálásakor azt ellenőrizni, hogy a jogszabály által megkövetelt minimális feltételek teljesülnek-e. Több lehet, csak kevesebb nem, a kérdés csak az, hogy ki fizeti meg ennek az árát!

Tűzjelző berendezés használatbavétel

Az OTSZ 136. § (3) bekezdése kimondja, hogy (…) "A telepített vagy átalakított berendezések használatbavételét – (1) bekezdésében meghatározott esetekben – a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. A létesítéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyt a létesítésre kötelezettnek (építtetőnek) kell beszereznie."

A használatbavételi kérelem beadása előtt a kivitelező üzem behelyezési eljárást folytat le. Az üzem behelyezést tűzjelző berendezés tervezésére képesített üzem behelyező mérnök végezheti. Az üzem behelyezés során megállapításra kerül, hogy a telepített rendszer megfelel-e, a vonatkozó műszaki követelményeknek és az engedélyezett tervdokumentációnak. 

A tűzjelző berendezés átadásához szükséges dokumentumok:

  • kivitelezői nyilatkozat
  • beépítési nyilatkozat tűzálló kábelezésről, tűzgátló lezárásokról
  • szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv
  • üzem behelyezési nyilatkozat
  • üzem behelyezési jegyzőkönyv
  • hangnyomás mérési jegyzőkönyv
  • felügyeletet ellátók oktatási jegyzőkönyve
  • megvalósulási terv, amennyiben az engedélyezett tervtől eltértek
  • egyéb a rendszer sajátosságaiból adódó dokumentumok